Slide Banner
ขนาดเสาเข็ม * :
35 40 50 60 80 100
จํานวนเสาเข็ม * :
ต้น
สถานที่เจาะ * :
เเผนที่ :
ชื่อ-นามสกุล * :
อีเมล์ :
โทรศัพท์ * :
หมายเหตุ :

** ใส่ข้อความซ้ายมือลงในช่อง **
 
 
ราคาเสาเข็มเจาะ
ชื่อ-นามสกุล
สถานที่เจาะ
ขนาด (cm.)
จำนวนเสา
รายละเอียด
วิทูรย์ แก้วมณี
ตลิ่งชัน
40 (cm.)
10
(cm.)
(cm.)
35 (cm.)
(cm.)
Peeradech Timpatanapong
บางรัก
80 (cm.)
103
(cm.)
(cm.)
(cm.)
(cm.)
วรัฯญู พุ่มพวง
ดอนเมือง
35 (cm.)
11
ช่างโต้ง
ต่างจังหวัด
35 (cm.)
52
ยุทธนา
วัฒนา
60 (cm.)
83
ทศพล
ธนบุรี
35 (cm.)
27
สมชาย แสนลัง
ปทุมวัน
60 (cm.)
24
สมชาย แสนลัง
ราชเทวี
60 (cm.)
24
(cm.)
(cm.)
(cm.)
(cm.)