Slide Banner
ขนาดเสาเข็ม * :
35 40 50 60 80 100
จํานวนเสาเข็ม * :
ต้น
สถานที่เจาะ * :
เเผนที่ :
ชื่อ-นามสกุล * :
อีเมล์ :
โทรศัพท์ * :
หมายเหตุ :

** ใส่ข้อความซ้ายมือลงในช่อง **
 
 
ราคาเสาเข็มเจาะ
ชื่อ-นามสกุล
สถานที่เจาะ
ขนาด (cm.)
จำนวนเสา
รายละเอียด
(cm.)
ช่างอู๋
ต่างจังหวัด
35 (cm.)
12
(cm.)
(cm.)
(cm.)
(cm.)
บจก.ยี่สิบเก้าก่อสร้าง
ต่างจังหวัด
35 (cm.)
297
(cm.)
วิทูรย์ แก้วมณี
ตลิ่งชัน
40 (cm.)
10
(cm.)
(cm.)
35 (cm.)
(cm.)
Peeradech Timpatanapong
บางรัก
80 (cm.)
103
(cm.)
(cm.)
(cm.)
(cm.)
วรัฯญู พุ่มพวง
ดอนเมือง
35 (cm.)
11
ช่างโต้ง
ต่างจังหวัด
35 (cm.)
52