Slide Banner
ขนาดเสาเข็ม * :
35 40 50 60 80 100
จํานวนเสาเข็ม * :
ต้น
สถานที่เจาะ * :
เเผนที่ :
ชื่อ-นามสกุล * :
อีเมล์ :
โทรศัพท์ * :
หมายเหตุ :

** ใส่ข้อความซ้ายมือลงในช่อง **
 
 
ราคาเสาเข็มเจาะ
ชื่อ-นามสกุล
สถานที่เจาะ
ขนาด (cm.)
จำนวนเสา
รายละเอียด
เกณฑ์ ชินธรรมมิตร
สายไหม
35 (cm.)
10
นภัทร ไชยพรม
ต่างจังหวัด
35 (cm.)
36
บริษัท ตรีสกุล จำกัด(คุณปลา)
จอมทอง
35 (cm.)
8
นิพนธ์ พันธอุดม
ประเวศ
50 (cm.)
17
ศรายุทธ ตั้งศิริกาญจน์
บางเขน
35 (cm.)
36
สุทธิ เคยสนิท
ต่างจังหวัด
80 (cm.)
50
สมพล
บางขุนเทียน
35 (cm.)
4
กฤษณะ ลุนอินทร์
ดอนเมือง
40 (cm.)
29
บรรพต
หลักสี่
35 (cm.)
15
ไตรภพ
ต่างจังหวัด
35 (cm.)
48
ชัยยศ ดอนคำพา
ต่างจังหวัด
35 (cm.)
9
โสภิดา ตามนามธรรม
จตุจักร
35 (cm.)
35
จิตติมา
ทวีวัฒนา
40 (cm.)
65
สง่า นวลศรี
คลองเตย
80 (cm.)
90
สง่า นวลศรี
คลองเตย
35 (cm.)
3
ปุุณยวีร์ จามรมาน
ต่างจังหวัด
35 (cm.)
121
ปุุณยวีร์ จามรมาน
ต่างจังหวัด
35 (cm.)
121
อภิวัฒน์ โกษาแสง
ต่างจังหวัด
50 (cm.)
63
(cm.)
นาย  ณัฐพัชร์   จรรยารุ่งเรือง
สายไหม
35 (cm.)
8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28