Slide Banner
ขนาดเสาเข็ม * :
35 40 50 60 80 100
จํานวนเสาเข็ม * :
ต้น
สถานที่เจาะ * :
เเผนที่ :
ชื่อ-นามสกุล * :
อีเมล์ :
โทรศัพท์ * :
หมายเหตุ :

** ใส่ข้อความซ้ายมือลงในช่อง **
 
 
ราคาเสาเข็มเจาะ
ชื่อ-นามสกุล
สถานที่เจาะ
ขนาด (cm.)
จำนวนเสา
รายละเอียด
พเยาว์ เเทพนิล
ลาดพร้าว
35 (cm.)
51
ทิพย์สุภาง
สวนหลวง
35 (cm.)
77
น.ท.ธงชัย วุฒวรรณ
บางรัก
100 (cm.)
20
น.ท.ธงชัย วุฒวรรณ
บางรัก
80 (cm.)
73
เพียงเพ็ญ รัตนวงศ์
สายไหม
35 (cm.)
24
ประดิษฐ์ กนกพันธุ์ธรากร
ลาดพร้าว
35 (cm.)
ุ6
(cm.)
(cm.)
พัชรีพร
ต่างจังหวัด
60 (cm.)
42
บุญญดา เพชรพานทอง
ต่างจังหวัด
35 (cm.)
15
(cm.)
สมศักดิ์
คลองสามวา
35 (cm.)
15
ภพโกมน พึ่งสร
บางรัก
35 (cm.)
68
ตีรรัตน์ ไตรบรรจงศิลป์
บางขุนเทียน
40 (cm.)
10
ตีรรัตน์ ไตรบรรจงศิลป์
บางขุนเทียน
50 (cm.)
10
ชาตรี เปลื้องนาผล
ต่างจังหวัด
40 (cm.)
11
ธีรชาติ คงหอม
ต่างจังหวัด
50 (cm.)
23
ธีรชาติ คงหอม
ต่างจังหวัด
60 (cm.)
18
ธีรชาติ คงหอม
ต่างจังหวัด
80 (cm.)
4
ธีรชาติ คงหอม
ต่างจังหวัด
100 (cm.)
ุ63

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28