Slide Banner
ขนาดเสาเข็ม * :
35 40 50 60 80 100
จํานวนเสาเข็ม * :
ต้น
สถานที่เจาะ * :
เเผนที่ :
ชื่อ-นามสกุล * :
อีเมล์ :
โทรศัพท์ * :
หมายเหตุ :

** ใส่ข้อความซ้ายมือลงในช่อง **
 
 
ราคาเสาเข็มเจาะ
ชื่อ-นามสกุล
สถานที่เจาะ
ขนาด (cm.)
จำนวนเสา
รายละเอียด
พงศกร
หลักสี่
40 (cm.)
8-10
องค์การบรหารส่วนตำบลวังหามแห
ต่างจังหวัด
100 (cm.)
50
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห
ต่างจังหวัด
100 (cm.)
50
ปวริศา สุพรรณพงศ์
ต่างจังหวัด
35 (cm.)
148
(cm.)
(cm.)
(cm.)
(cm.)
(cm.)
(cm.)
(cm.)
(cm.)
(cm.)
(cm.)
(cm.)
(cm.)
คุณภาสกร พร้อมมูล
ต่างจังหวัด
35 (cm.)
14
นายสงกรานต์ ศุภชวลิต
ต่างจังหวัด
60 (cm.)
251
(cm.)
(cm.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23