Slide Banner
ขนาดเสาเข็ม * :
35 40 50 60 80 100
จํานวนเสาเข็ม * :
ต้น
สถานที่เจาะ * :
เเผนที่ :
ชื่อ-นามสกุล * :
อีเมล์ :
โทรศัพท์ * :
หมายเหตุ :

** ใส่ข้อความซ้ายมือลงในช่อง **
 
 
ราคาเสาเข็มเจาะ
ชื่อ-นามสกุล
สถานที่เจาะ
ขนาด (cm.)
จำนวนเสา
รายละเอียด
ศราวิทย์ คหนุรักษ์
ลาดพร้าว
50 (cm.)
50
ณรงค์ศักดิ์ วงภูธร
ต่างจังหวัด
35 (cm.)
16
ปฏิญญา จีระพรมงคล
หลักสี่
35 (cm.)
15
มานิตย์ บางแก้ว
บางแค
50 (cm.)
20
โศภณ
บางขุนเทียน
35 (cm.)
9
ภัทรวรรณ
บางเขน
35 (cm.)
15
เฉลิม แก้วกำเหนิดพงษ์
บางกอกใหญ่
60 (cm.)
147
ธนชัย ชินวรกิจกุล
บางกอกน้อย
40 (cm.)
12
พิเชษฐ์ เดชวงศิลป์
พระนคร
50 (cm.)
50
pattaraporn louburee
ต่างจังหวัด
60 (cm.)
210
สาวิตรี ชัยวิเศษ
ดอนเมือง
60 (cm.)
323
ธวัชชัย
ต่างจังหวัด
35 (cm.)
10
เวทนิธิ ลิ้มนุสนธิ์
หลักสี่
35 (cm.)
40
ปิยมาส
พระโขนง
60 (cm.)
247
เกตุอัมพร ไชยนาพงษ์
ต่างจังหวัด
35 (cm.)
28
บริษัทโปรเชี่ยน(ไทยแลนด์)จำกัด
ลาดพร้าว
35 (cm.)
64
วาริณีฑ์
หนองจอก
100 (cm.)
6
นาย อาทิตย์ แสงดี
บางนา
40 (cm.)
250
กิตติพงศื เนียมสุวรรณ
บางนา
40 (cm.)
30
กิตติภูมิ เพียรชอบ
ต่างจังหวัด
40 (cm.)
250

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27