Slide Banner
ขนาดเสาเข็ม * :
35 40 50 60 80 100
จํานวนเสาเข็ม * :
ต้น
สถานที่เจาะ * :
เเผนที่ :
ชื่อ-นามสกุล * :
อีเมล์ :
โทรศัพท์ * :
หมายเหตุ :

** ใส่ข้อความซ้ายมือลงในช่อง **
 
 
ราคาเสาเข็มเจาะ
ชื่อ-นามสกุล
สถานที่เจาะ
ขนาด (cm.)
จำนวนเสา
รายละเอียด
โครงการจอยเพลส อยุธยา (บจก.จอยเอสเตท)
ต่างจังหวัด
35 (cm.)
8
(cm.)
Parin Jiravanstit
ราษฎร์บูรณะ
50 (cm.)
63
สุทัศน์ แซงคำสิงห์
บางนา
60 (cm.)
12
เสาวณี
บางขุนเทียน
35 (cm.)
70
นงนุช
บางกะปิ
40 (cm.)
12
ทรงพล
ต่างจังหวัด
40 (cm.)
30
นิรุจ
ต่างจังหวัด
60 (cm.)
108
มุกดา
บางขุนเทียน
35 (cm.)
24
นิทัศ
ต่างจังหวัด
60 (cm.)
40
ประเสริฐ
ดินแดง
40 (cm.)
24
สกล ไผ่งาม
บางเขน
50 (cm.)
34
bbb
ดอนเมือง
35 (cm.)
10
test
ต่างจังหวัด
60 (cm.)
ุ60
นายทดสอบ ระบบ
คลองเตย
40 (cm.)
10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22