Slide Banner
ขนาดเสาเข็ม * :
35 40 50 60 80 100
จํานวนเสาเข็ม * :
ต้น
สถานที่เจาะ * :
เเผนที่ :
ชื่อ-นามสกุล * :
อีเมล์ :
โทรศัพท์ * :
หมายเหตุ :

** ใส่ข้อความซ้ายมือลงในช่อง **
 
 
ราคาเสาเข็มเจาะ
ชื่อ-นามสกุล
สถานที่เจาะ
ขนาด (cm.)
จำนวนเสา
รายละเอียด
เฉลิม แก้วกำเหนิดพงษ์
บางกอกใหญ่
60 (cm.)
147
ธนชัย ชินวรกิจกุล
บางกอกน้อย
40 (cm.)
12
พิเชษฐ์ เดชวงศิลป์
พระนคร
50 (cm.)
50
pattaraporn louburee
ต่างจังหวัด
60 (cm.)
210
สาวิตรี ชัยวิเศษ
ดอนเมือง
60 (cm.)
323
ธวัชชัย
ต่างจังหวัด
35 (cm.)
10
เวทนิธิ ลิ้มนุสนธิ์
หลักสี่
35 (cm.)
40
ปิยมาส
พระโขนง
60 (cm.)
247
เกตุอัมพร ไชยนาพงษ์
ต่างจังหวัด
35 (cm.)
28
บริษัทโปรเชี่ยน(ไทยแลนด์)จำกัด
ลาดพร้าว
35 (cm.)
64
วาริณีฑ์
หนองจอก
100 (cm.)
6
นาย อาทิตย์ แสงดี
บางนา
40 (cm.)
250
กิตติพงศื เนียมสุวรรณ
บางนา
40 (cm.)
30
กิตติภูมิ เพียรชอบ
ต่างจังหวัด
40 (cm.)
250
เมธาศิษฐ์
ต่างจังหวัด
35 (cm.)
13
ศศิพัชร์ สิงห์สมุทร
ต่างจังหวัด
35 (cm.)
142
สุชาติ
คลองสาน
50 (cm.)
16
สุชาติ
คลองสาน
50 (cm.)
16
เอก
คลองเตย
40 (cm.)
50
สมคิด เจริญกิจ
คลองเตย
40 (cm.)
1500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27