Slide Banner
ขนาดเสาเข็ม * :
35 40 50 60 80 100
จํานวนเสาเข็ม * :
ต้น
สถานที่เจาะ * :
เเผนที่ :
ชื่อ-นามสกุล * :
อีเมล์ :
โทรศัพท์ * :
หมายเหตุ :

** ใส่ข้อความซ้ายมือลงในช่อง **
 
 
ราคาเสาเข็มเจาะ
ชื่อ-นามสกุล
สถานที่เจาะ
ขนาด (cm.)
จำนวนเสา
รายละเอียด
กิตติพงศื เนียมสุวรรณ
บางนา
40 (cm.)
30
กิตติภูมิ เพียรชอบ
ต่างจังหวัด
40 (cm.)
250
เมธาศิษฐ์
ต่างจังหวัด
35 (cm.)
13
ศศิพัชร์ สิงห์สมุทร
ต่างจังหวัด
35 (cm.)
142
สุชาติ
คลองสาน
50 (cm.)
16
สุชาติ
คลองสาน
50 (cm.)
16
เอก
คลองเตย
40 (cm.)
50
สมคิด เจริญกิจ
คลองเตย
40 (cm.)
1500
สมคิด เจริญกิจ
คลองเตย
40 (cm.)
1500
(cm.)
สุวัชชัย
สวนหลวง
35 (cm.)
4315
อนันต์ อนันตภูมิ
ปทุมวัน
35 (cm.)
2000
บริษัท ทรพย์ธนกฤต จำกัด
บางบอน
35 (cm.)
4
(cm.)
สหพร
บางนา
35 (cm.)
18
ช่างดำ
คลองเตย
40 (cm.)
42
ศักดิ์ชัย สกุแก้ว
บางเขน
50 (cm.)
24
จิตรกร สุวารักษ์
ต่างจังหวัด
35 (cm.)
54
ไพรัช ภักดีงามสอน
ห้วยขวาง
100 (cm.)
60
ธนวรรณ เข็มคง
หลักสี่
35 (cm.)
52

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28