Slide Banner
ขนาดเสาเข็ม * :
35 40 50 60 80 100
จํานวนเสาเข็ม * :
ต้น
สถานที่เจาะ * :
เเผนที่ :
ชื่อ-นามสกุล * :
อีเมล์ :
โทรศัพท์ * :
หมายเหตุ :

** ใส่ข้อความซ้ายมือลงในช่อง **
 
 
ราคาเสาเข็มเจาะ
ชื่อ-นามสกุล
สถานที่เจาะ
ขนาด (cm.)
จำนวนเสา
รายละเอียด
นายศรายุทธ ชนะสงคราม
ดินแดง
60 (cm.)
118
อรุณี อนันตวรรธนะ
ทุ่งครุ
35 (cm.)
12
ชัยวัฒน์ วิทยาวรากรณ์
บางคอแหลม
35 (cm.)
32
ขนิษฐา สิริ
สวนหลวง
35 (cm.)
30
นายอัคนิรุท เพชรพันธ์ไพร
บางเขน
100 (cm.)
122
กอสล้าง วรรณรสพากย์
ดินแดง
35 (cm.)
30
กรกฏ จันทะมล
ต่างจังหวัด
35 (cm.)
12
ทักษะ
ต่างจังหวัด
35 (cm.)
6
อำนวยพร จันขุนทด
ต่างจังหวัด
50 (cm.)
348
นายชัยวัฒน์
ต่างจังหวัด
40 (cm.)
136
เมธินี เจริญชนม์
ต่างจังหวัด
35 (cm.)
6
นเรศ เกิดสวัสดิ์
จตุจักร
60 (cm.)
167
(cm.)
ณัฐวุฒิ มีประลาน
ดอนเมือง
35 (cm.)
15
พีรวัส นิมิตรวานิช
ต่างจังหวัด
35 (cm.)
18
จุมพล พิทักษ์เสรีธรรม
บางนา
50 (cm.)
18
จุมพล พิทักษ์เสรีธรรม
บางนา
35 (cm.)
30
สุรถกาญ มาฟู
ดอนเมือง
60 (cm.)
95
ศรายุธ คุณทะวงษ์
หนองจอก
35 (cm.)
18
เทศบาลตำบลธาตุทอง
ต่างจังหวัด
40 (cm.)
57

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28