Slide Banner
ขนาดเสาเข็ม * :
35 40 50 60 80 100
จํานวนเสาเข็ม * :
ต้น
สถานที่เจาะ * :
เเผนที่ :
ชื่อ-นามสกุล * :
อีเมล์ :
โทรศัพท์ * :
หมายเหตุ :

** ใส่ข้อความซ้ายมือลงในช่อง **
 
 
ราคาเสาเข็มเจาะ
ชื่อ-นามสกุล
สถานที่เจาะ
ขนาด (cm.)
จำนวนเสา
รายละเอียด
นเรศ เกิดสวัสดิ์
จตุจักร
60 (cm.)
167
(cm.)
ณัฐวุฒิ มีประลาน
ดอนเมือง
35 (cm.)
15
พีรวัส นิมิตรวานิช
ต่างจังหวัด
35 (cm.)
18
จุมพล พิทักษ์เสรีธรรม
บางนา
50 (cm.)
18
จุมพล พิทักษ์เสรีธรรม
บางนา
35 (cm.)
30
สุรถกาญ มาฟู
ดอนเมือง
60 (cm.)
95
ศรายุธ คุณทะวงษ์
หนองจอก
35 (cm.)
18
เทศบาลตำบลธาตุทอง
ต่างจังหวัด
40 (cm.)
57
จุมพฏ โคกมะณี
ต่างจังหวัด
35 (cm.)
4
ชัยพฤกษ์ กลมปล้อง
ต่างจังหวัด
35 (cm.)
42
วินิต ชอบวิจารณ์การ
บางขุนเทียน
40 (cm.)
51
นางสาวปราณี หงส์สิริรัตน์
ประเวศ
35 (cm.)
4
เสาเข็มเจาะ
35 (cm.)
44
(cm.)
Piyavadee Siriwan Leopairojna
สาทร
50 (cm.)
6
(cm.)
ฉัตรไชย กิจกูล
บางนา
35 (cm.)
8
ท้อป สมชาย
บางกะปิ
35 (cm.)
34
(cm.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27