Slide Banner
ขนาดเสาเข็ม * :
35 40 50 60 80 100
จํานวนเสาเข็ม * :
ต้น
สถานที่เจาะ * :
เเผนที่ :
ชื่อ-นามสกุล * :
อีเมล์ :
โทรศัพท์ * :
หมายเหตุ :

** ใส่ข้อความซ้ายมือลงในช่อง **
 
 
ราคาเสาเข็มเจาะ
ชื่อ-นามสกุล
สถานที่เจาะ
ขนาด (cm.)
จำนวนเสา
รายละเอียด
(cm.)
หฤทัย ชาวกะมุด
ต่างจังหวัด
100 (cm.)
278
สมชวย
บางเขน
35 (cm.)
11
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ต่างจังหวัด
80 (cm.)
1
สมพง
35 (cm.)
4
ืืืtest
คลองเตย
35 (cm.)
800.00
ืืืtest
คลองเตย
35 (cm.)
800.00
กิตติธัช เหล่าเกียรติโสภณ
บางเขน
60 (cm.)
181
ยุทธพงค์
ต่างจังหวัด
40 (cm.)
800
test
คลองเตย
35 (cm.)
500.00
test
คลองเตย
35 (cm.)
500.00
จ่าสิบเอกสุขสา
บางนา
50 (cm.)
15
ธีรยุทธ คุณมาก
วัฒนา
35 (cm.)
96
เดือน
ลาดพร้าว
60 (cm.)
100
ปรีดา
หนองแขม
35 (cm.)
9
ชัยศิริ เหล่าทวีทรัพย์
ต่างจังหวัด
35 (cm.)
29
ศิริพงษ์ อรรถวิลัย
หนองแขม
35 (cm.)
9
สาระ
ลาดกระบัง
35 (cm.)
46
ณัฐวุฒิ มีประลาน
ดอนเมือง
35 (cm.)
15
ธงชัย กวิสสร
ปทุมวัน
60 (cm.)
5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27