Slide Banner
ขนาดเสาเข็ม * :
35 40 50 60 80 100
จํานวนเสาเข็ม * :
ต้น
สถานที่เจาะ * :
เเผนที่ :
ชื่อ-นามสกุล * :
อีเมล์ :
โทรศัพท์ * :
หมายเหตุ :

** ใส่ข้อความซ้ายมือลงในช่อง **
 
 
ราคาเสาเข็มเจาะ
ชื่อ-นามสกุล
สถานที่เจาะ
ขนาด (cm.)
จำนวนเสา
รายละเอียด
test
คลองเตย
35 (cm.)
500.00
test
คลองเตย
35 (cm.)
500.00
จ่าสิบเอกสุขสา
บางนา
50 (cm.)
15
ธีรยุทธ คุณมาก
วัฒนา
35 (cm.)
96
เดือน
ลาดพร้าว
60 (cm.)
100
ปรีดา
หนองแขม
35 (cm.)
9
ชัยศิริ เหล่าทวีทรัพย์
ต่างจังหวัด
35 (cm.)
29
ศิริพงษ์ อรรถวิลัย
หนองแขม
35 (cm.)
9
สาระ
ลาดกระบัง
35 (cm.)
46
ณัฐวุฒิ มีประลาน
ดอนเมือง
35 (cm.)
15
ธงชัย กวิสสร
ปทุมวัน
60 (cm.)
5
วัชรินทร์ นนทวาสี
ต่างจังหวัด
35 (cm.)
40
กรกช
สวนหลวง
50 (cm.)
1
ณัฏฐ์สุชญา เอี๊ยมหุ่น
พญาไท
40 (cm.)
10
ภิเษก ใยนิรัตน์
ต่างจังหวัด
50 (cm.)
18
กู๊ด จ๊อบส์คอนสตรัคชั่น
ต่างจังหวัด
50 (cm.)
15
กฤษนัย พงศกรกุล
วังทองหลาง
60 (cm.)
152
สมภพ รอดผล
ทุ่งครุ
35 (cm.)
36
กิตติพงษ์ สาราวงษ์
บางขุนเทียน
35 (cm.)
9
ฐิติวัชร์
ดอนเมือง
35 (cm.)
282

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28