Slide Banner
ขนาดเสาเข็ม * :
35 40 50 60 80 100
จํานวนเสาเข็ม * :
ต้น
สถานที่เจาะ * :
เเผนที่ :
ชื่อ-นามสกุล * :
อีเมล์ :
โทรศัพท์ * :
หมายเหตุ :

** ใส่ข้อความซ้ายมือลงในช่อง **
 
 
ราคาเสาเข็มเจาะ
ชื่อ-นามสกุล
สถานที่เจาะ
ขนาด (cm.)
จำนวนเสา
รายละเอียด
บ้านทะเล อินเตอร์ กรุ๊ป
พระโขนง
35 (cm.)
14
นายถาวร บุญพุฒ
ต่างจังหวัด
35 (cm.)
49
วีระพงษ์ มากดี
ยานนาวา
50 (cm.)
95
Mr. Kidosauj
สวนหลวง
35 (cm.)
12
บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา PN Synchronize
ห้วยขวาง
100 (cm.)
382
(cm.)
(cm.)
(cm.)
(cm.)
(cm.)
ประกาศิต มีศรี
พญาไท
35 (cm.)
71
(cm.)
(cm.)
(cm.)
สุเชษฐ์ ฝักบัว
ทุ่งครุ
35 (cm.)
16
(cm.)
(cm.)
(cm.)
(cm.)
(cm.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18