Slide Banner
ขนาดเสาเข็ม * :
35 40 50 60 80 100
จํานวนเสาเข็ม * :
ต้น
สถานที่เจาะ * :
เเผนที่ :
ชื่อ-นามสกุล * :
อีเมล์ :
โทรศัพท์ * :
หมายเหตุ :

** ใส่ข้อความซ้ายมือลงในช่อง **
 
 
ราคาเสาเข็มเจาะ
ชื่อ-นามสกุล
สถานที่เจาะ
ขนาด (cm.)
จำนวนเสา
รายละเอียด
(cm.)
นายพูลศักดิ์ สุภัทรศักดา
ต่างจังหวัด
40 (cm.)
11
(cm.)
(cm.)
charoon Lertkum
จอมทอง
35 (cm.)
127
(cm.)
ธนบูรณ์ นวลมณี
ราชเทวี
80 (cm.)
156
(cm.)
(cm.)
ภานุมาศ
ต่างจังหวัด
35 (cm.)
20
(cm.)
(cm.)
กนกพิชญ์
ต่างจังหวัด
60 (cm.)
229
(cm.)
(cm.)
เบญจวรรณ สำรวมรัมย์
บางพลัด
50 (cm.)
74
(cm.)
พงศกร
หลักสี่
40 (cm.)
8-10
องค์การบรหารส่วนตำบลวังหามแห
ต่างจังหวัด
100 (cm.)
50
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห
ต่างจังหวัด
100 (cm.)
50