Slide Banner
ขนาดเสาเข็ม * :
35 40 50 60 80 100
จํานวนเสาเข็ม * :
ต้น
สถานที่เจาะ * :
เเผนที่ :
ชื่อ-นามสกุล * :
อีเมล์ :
โทรศัพท์ * :
หมายเหตุ :

** ใส่ข้อความซ้ายมือลงในช่อง **
 
 
ราคาเสาเข็มเจาะ
ชื่อ-นามสกุล
สถานที่เจาะ
ขนาด (cm.)
จำนวนเสา
รายละเอียด
ณรงค์
ต่างจังหวัด
50 (cm.)
56
เชิดชาย บุญสร้าง
บางบอน
40 (cm.)
10
(cm.)
(cm.)
(cm.)
(cm.)
ศราวุธ
ราชเทวี
50 (cm.)
75
(cm.)
สิรภพ เธียรถาวร
ต่างจังหวัด
100 (cm.)
100
สิรภพ เธียรถาวร
ต่างจังหวัด
80 (cm.)
7
ชนิภรณ์ อินนุ่ม
ต่างจังหวัด
35 (cm.)
30
ณภัทร ทิพย์นุช
ต่างจังหวัด
40 (cm.)
9
อรณัฐ
ดอนเมือง
35 (cm.)
8
พัชรินทร์ คล้ายบัณฑิตย์
คันนายาว
60 (cm.)
240
ฉัตรชัย
บึงกุ่ม
35 (cm.)
8
พงษ์นรา
ลาดกระบัง
35 (cm.)
3
บูรณ์
ลาดพร้าว
35 (cm.)
7
หจก.โชคชัยรัตน์การโยธา
ต่างจังหวัด
35 (cm.)
12
สมศักดิ์ ศรีมโนเสาวภาคย์
ต่างจังหวัด
35 (cm.)
6
ณัฐพงษ์ พงษ์ศรี
ต่างจังหวัด
50 (cm.)
15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18