Slide Banner
ขนาดเสาเข็ม * :
35 40 50 60 80 100
จํานวนเสาเข็ม * :
ต้น
สถานที่เจาะ * :
เเผนที่ :
ชื่อ-นามสกุล * :
อีเมล์ :
โทรศัพท์ * :
หมายเหตุ :

** ใส่ข้อความซ้ายมือลงในช่อง **
 
 
ราคาเสาเข็มเจาะ
ชื่อ-นามสกุล
สถานที่เจาะ
ขนาด (cm.)
จำนวนเสา
รายละเอียด
(cm.)
กนกพิชญ์
ต่างจังหวัด
60 (cm.)
229
(cm.)
(cm.)
เบญจวรรณ สำรวมรัมย์
บางพลัด
50 (cm.)
74
(cm.)
พงศกร
หลักสี่
40 (cm.)
8-10
องค์การบรหารส่วนตำบลวังหามแห
ต่างจังหวัด
100 (cm.)
50
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห
ต่างจังหวัด
100 (cm.)
50
ปวริศา สุพรรณพงศ์
ต่างจังหวัด
35 (cm.)
148
(cm.)
(cm.)
(cm.)
(cm.)
(cm.)
(cm.)
(cm.)
(cm.)
(cm.)
(cm.)