ชื่อ-นามสกุล :
ชาติชาย
สถานที่เจาะ :
ต่างจังหวัด
ขนาดเสา :
35
จำนวนเสา :
65
หมายเหตุ :
ราคาเสาเข็มเจาะ