ชื่อ-นามสกุล :
เพ๊ญจิตร
สถานที่เจาะ :
ต่างจังหวัด
ขนาดเสา :
80
จำนวนเสา :
18
หมายเหตุ :
ราคาเสาเข็มเจาะ