ชื่อ-นามสกุล :
เจษฎาพงษ์ บุตรประเสริฐ
สถานที่เจาะ :
คลองสามวา
ขนาดเสา :
35
จำนวนเสา :
44
หมายเหตุ :
ราคาเสาเข็มเจาะ