ชื่อ-นามสกุล :
ธีรชาติ คงหอม
สถานที่เจาะ :
ต่างจังหวัด
ขนาดเสา :
80
จำนวนเสา :
4
หมายเหตุ :
ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
ราคาเสาเข็มเจาะ