ชื่อ-นามสกุล :
ชาตรี เปลื้องนาผล
สถานที่เจาะ :
ต่างจังหวัด
ขนาดเสา :
40
จำนวนเสา :
11
หมายเหตุ :
จังหวัดนครนายก
ราคาเสาเข็มเจาะ