ชื่อ-นามสกุล :
ตีรรัตน์ ไตรบรรจงศิลป์
สถานที่เจาะ :
บางขุนเทียน
ขนาดเสา :
50
จำนวนเสา :
10
หมายเหตุ :
ราคาเสาเข็มเจาะ