ชื่อ-นามสกุล :
บุญญดา เพชรพานทอง
สถานที่เจาะ :
ต่างจังหวัด
ขนาดเสา :
35
จำนวนเสา :
15
หมายเหตุ :
ราคาเสาเข็มเจาะ