ชื่อ-นามสกุล :
เพียงเพ็ญ รัตนวงศ์
สถานที่เจาะ :
สายไหม
ขนาดเสา :
35
จำนวนเสา :
24
หมายเหตุ :
ราคาเสาเข็มเจาะ