ชื่อ-นามสกุล :
น.ท.ธงชัย วุฒวรรณ
สถานที่เจาะ :
บางรัก
ขนาดเสา :
100
จำนวนเสา :
20
หมายเหตุ :
เข็มเจาะขนาก 1.20 ม. ลึก52 ม.ค่ะ
ราคาเสาเข็มเจาะ