ชื่อ-นามสกุล :
อาวุธ ศรีราเพ็ญ
สถานที่เจาะ :
บางเขน
ขนาดเสา :
35
จำนวนเสา :
8
หมายเหตุ :
ราคาเสาเข็มเจาะ