ชื่อ-นามสกุล :
วสันต์
สถานที่เจาะ :
สายไหม
ขนาดเสา :
35
จำนวนเสา :
82
หมายเหตุ :
ราคาเสาเข็มเจาะ