ชื่อ-นามสกุล :
พิเชษฐ์ รัฐสถาพรชัย
สถานที่เจาะ :
ดอนเมือง
ขนาดเสา :
40
จำนวนเสา :
48
หมายเหตุ :
ราคาเสาเข็มเจาะ