ชื่อ-นามสกุล :
ธนู เจษฎาคุปต์
สถานที่เจาะ :
วังทองหลาง
ขนาดเสา :
35
จำนวนเสา :
6
หมายเหตุ :
ราคาเสาเข็มเจาะ