ชื่อ-นามสกุล :
ศศิธร วานิชย์หานนท์
สถานที่เจาะ :
บางแค
ขนาดเสา :
35
จำนวนเสา :
60
หมายเหตุ :
ราคาเสาเข็มเจาะ