ชื่อ-นามสกุล :
หจก.โชคชัยรัตน์การโยธา
สถานที่เจาะ :
ต่างจังหวัด
ขนาดเสา :
35
จำนวนเสา :
12
หมายเหตุ :
ทำห้องทดสอบ
ราคาเสาเข็มเจาะ