ชื่อ-นามสกุล :
บูรณ์
สถานที่เจาะ :
ลาดพร้าว
ขนาดเสา :
35
จำนวนเสา :
7
หมายเหตุ :
เข็มเจาะ 7 ต้น เข็มกลุ่ม 2 ต้น
ราคาเสาเข็มเจาะ