ชื่อ-นามสกุล :
พรศักดิ์ ชัยบุญเรือง
สถานที่เจาะ :
ต่างจังหวัด
ขนาดเสา :
60
จำนวนเสา :
804
หมายเหตุ :
เจาะแบบเปียก
ราคาเสาเข็มเจาะ