ชื่อ-นามสกุล :
รัชชสิทธิ์ เติมพรหมเจริญ
สถานที่เจาะ :
สะพานสูง
ขนาดเสา :
60
จำนวนเสา :
61
หมายเหตุ :
เชฟโหลด 50 ตัน/ต้น
ราคาเสาเข็มเจาะ