ชื่อ-นามสกุล :
พงษ์พัฒน์ แสงทอง
สถานที่เจาะ :
คลองเตย
ขนาดเสา :
35
จำนวนเสา :
10
หมายเหตุ :
ราคาเสาเข็มเจาะ