ชื่อ-นามสกุล :
พีรศักดิ์ แก้วใจสืบตระกูล
สถานที่เจาะ :
ตลิ่งชัน
ขนาดเสา :
60
จำนวนเสา :
265
หมายเหตุ :
ขอราคาเพื่อประกอบการตัดสินใจรับงานโครงการ
ราคาเสาเข็มเจาะ