ชื่อ-นามสกุล :
Suddhiphoj S.
สถานที่เจาะ :
ปทุมวัน
ขนาดเสา :
60
จำนวนเสา :
22
หมายเหตุ :
DL 125 Ton/P
ราคาเสาเข็มเจาะ