ชื่อ-นามสกุล :
Suddhiphoj S.
สถานที่เจาะ :
ปทุมวัน
ขนาดเสา :
80
จำนวนเสา :
38
หมายเหตุ :
DL 170 Ton/P
ราคาเสาเข็มเจาะ