ชื่อ-นามสกุล :
ศราวุธ
สถานที่เจาะ :
ราชเทวี
ขนาดเสา :
60
จำนวนเสา :
140
หมายเหตุ :
ราคาเสาเข็มเจาะ