ชื่อ-นามสกุล :
นายเมืองแมน สมสวย
สถานที่เจาะ :
พญาไท
ขนาดเสา :
60
จำนวนเสา :
129
หมายเหตุ :
ขอราคา
ราคาเสาเข็มเจาะ