ชื่อ-นามสกุล :
Mr. Kidosauj
สถานที่เจาะ :
สวนหลวง
ขนาดเสา :
35
จำนวนเสา :
12
หมายเหตุ :
ราคาเสาเข็มเจาะ