ชื่อ-นามสกุล :
วีระพงษ์ มากดี
สถานที่เจาะ :
ยานนาวา
ขนาดเสา :
50
จำนวนเสา :
95
หมายเหตุ :
ราคาเสาเข็มเจาะ