ชื่อ-นามสกุล :
วัชรินทร์
สถานที่เจาะ :
ลาดกระบัง
ขนาดเสา :
40
จำนวนเสา :
21
หมายเหตุ :
ราคาเสาเข็มเจาะ