ชื่อ-นามสกุล :
พงษ์นรา
สถานที่เจาะ :
ลาดกระบัง
ขนาดเสา :
35
จำนวนเสา :
3
หมายเหตุ :
ราคาเสาเข็มเจาะ