ชื่อ-นามสกุล :
คอนส์ พรอพเพอร์ตี้จำกัด
สถานที่เจาะ :
ต่างจังหวัด
ขนาดเสา :
100
จำนวนเสา :
85
หมายเหตุ :
ศรีราชา ชลบุรี
ราคาเสาเข็มเจาะ