ชื่อ-นามสกุล :
เบญจมาศ กิจแสงไกล
สถานที่เจาะ :
ประเวศ
ขนาดเสา :
50
จำนวนเสา :
48
หมายเหตุ :
ราคาเสาเข็มเจาะ