ชื่อ-นามสกุล :
บ.พูลพัฒนาการก่อสร้างและเหมืองแร่ จำกัด
สถานที่เจาะ :
ต่างจังหวัด
ขนาดเสา :
35
จำนวนเสา :
79
หมายเหตุ :
ราคาเสาเข็มเจาะ