ชื่อ-นามสกุล :
ศักดิ์นรินทร์
สถานที่เจาะ :
ทวีวัฒนา
ขนาดเสา :
35
จำนวนเสา :
8
หมายเหตุ :
ราคาเสาเข็มเจาะ