ชื่อ-นามสกุล :
วิบูรณ์ จันทะวงา์สิงห์
สถานที่เจาะ :
ต่างจังหวัด
ขนาดเสา :
40
จำนวนเสา :
100
หมายเหตุ :
ขอราคาเสาเข็มแบบใช้รถ
ราคาเสาเข็มเจาะ