ชื่อ-นามสกุล :
นันทวุฒิ ชุ่มชื่น
สถานที่เจาะ :
ต่างจังหวัด
ขนาดเสา :
35
จำนวนเสา :
31
หมายเหตุ :
ราคาเสาเข็มเจาะ