ชื่อ-นามสกุล :
ยอดปิ่น กาญจนวิภู
สถานที่เจาะ :
สวนหลวง
ขนาดเสา :
35
จำนวนเสา :
40
หมายเหตุ :
๑. สถานที่ ซอยพระรามเก้า ๔๑ เขตสวนหลวง กทม ๒. เสาเข็มขนาด เส้นผ่า ศ.ก. ๐.๓๕ ม. Safe Load 35 ton/pile ๓. เสาเดี่ยว ๑๙ ต้น กลุ่ม ๒ ต้น ๖ ฐานราก เป็น ๑๒ ต้น กลุ่ม ๓ ต้น ๓ ฐานราก เป็น ๙ ต้น รวมทั้งหมด ๔๐ ต้น ๔. เสนอราคา แยกค่าแรงค่าวัสดุ ค่าขนดินไปทิ้ง ค่าทดสอบเสาเข็ม ขนาดเหล็กเส้นข้ออ้อย ความยาวของเสาเข็ม ๕. กำหนดวันเสร็จ ๖. เงื่อนไขการจ่ายเงิน ๗. การรับประกันผลงาน เสนราคามาทาง อีเมลนี้
ราคาเสาเข็มเจาะ