ชื่อ-นามสกุล :
วิชุดา
สถานที่เจาะ :
ดุสิต
ขนาดเสา :
100
จำนวนเสา :
1
หมายเหตุ :
ราคาเสาเข็มเจาะ