ชื่อ-นามสกุล :
วรเชษฐ คอนสตรัคชั่น
สถานที่เจาะ :
ต่างจังหวัด
ขนาดเสา :
100
จำนวนเสา :
235
หมายเหตุ :
ราคาเสาเข็มเจาะ