ชื่อ-นามสกุล :
ศิริกัญญ์ พรรณวิเชียร
สถานที่เจาะ :
พระโขนง
ขนาดเสา :
50
จำนวนเสา :
84
หมายเหตุ :
ราคาเสาเข็มเจาะ